12. november 2016

Det humanistiske fakultet

Fakultetstilllitsvalgte ved Det humanistiske fakultet

Fakultetsansvarlig: Karoline Nygård Jermstad

Kommunikasjonsansvarlig : Per Kristian Røkkum Berget

Eksternt Demokratisk Ansvarlig: Felipe Fawcett (valgt ved ekstraordinært allmøte 28.11)

 

Instituttillitsvalgt ved Institutt for historiske studier

Sondre Rekdal

 

Programtillitsvalgt Europastudier 

Charlotte Eide

 

Instituttillitsvalgt ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Kamilla Østerberg

nb_NO
en_US